PROCEDURE

 1. Aanmelding
  Voor een afspraak kan u ons steeds bereiken op het nummer 0495/48 26 55
 2. Intake
  Tijdens een eerste gesprek worden de moeilijkheden gesitueerd. In dit eerste contact komen zowel ouder als kind aan bod, om de hulpvraag zo specifiek mogelijk te bepalen.
 3. Testonderzoek
  Voortvloeiend uit de hulpvraag worden de nodige logopedische testen afgenomen om de mogelijkheden en beperkingen van het kind in kaart te brengen. Na advies en behandelingsvoorstel door de pediater en/of NKO-arts en een significante lagere score, is er een verhoogde terugbetaling door de mutualiteit mogelijk (zie onderaan).
 4. Score en verslaggeving
  Het testverslag wordt met de ouders besproken en het verslag wordt indien gewenst ook doorgegeven aan de betrokken partijen.
 5. Behandeling
  Aan de hand van het intakegesprek en de testresultaten worden de behandeldoelen opgesteld. De behandelmethode wordt bepaald door de noden van het kind.
 6. Evaluatie
  De behandeling wordt regelmatig geëvalueerd en indien nodig aangepast. Na een periode van ongeveer 6 tot 12 maanden wordt een volledige hertesting gedaan. Het evaluatieverslag wordt besproken met de ouders en alle betrokken partijen. Indien nodig (en enkel in samenspraak met de ouders) wordt er ook een overleg gepland met andere betrokkenen (kiné, ergo, CLB, zorg,…)

KOSTPRIJS

Wij zijn geconventioneerd, dit betekent dat ons honorarium wordt vastgesteld door het RIZIV, ook daar kan u dezelfde tarieven voor logopedie terugvinden.

Een logopedische sessie bestaat uit een half uur of een uur individuele begeleiding per week.

Honoraria:
Bilan: € 33,16 per half uur (max 5x)
Evolutiebilan: € 47,27
Behandeling: € 28,33 per half uur/ € 56,89 per uur

Voor de logopedische therapie is in veel gevallen terugbetaling mogelijk via het RIZIV (ongeveer 75%) of via aanvullende verzekering van uw ziekenfonds (ongeveer 50%), wisselend per ziekenfonds.